Blogs

MỘT VÀI THUẬT NGỮ CƠ BẢN VỀ LOGISTICS
Một vài thuật ngữ cơ bản về logistics, sẽ giúp bạn hiểu hơn về nghành vận tải
Lợi thế trong vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường hàng không của Tobe logistics :
Có kinh nghiệm và những mối quan hệ hợp tác lâu dài với các hãng hàng không như: Singapore Airlines, Thai Airways, Malaysia Airlines, ...
Vận tải biển: Sân chơi dành cho “nhà giàu”
(HQ Online)- Việc phát triển đội tàu và kinh doanh vận tải biển ở nước ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Để hiểu rõ ...