Danh sách các cảng biển ở Việt Nam

TT

Tên cảng biển

Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

I

Cảng biển loại I

 

1

Cảng biển Cẩm Phả

Quảng Ninh

2

Cảng biển Hòn Gai

Quảng Ninh

3

Cảng biển Hải Phòng

Hải Phòng

4

Cảng biển Nghi Sơn

Thanh Hoá

5

Cảng biển Cửa Lò

Nghệ An

6

Cảng biển Vũng Áng

Hà Tĩnh

7

Cảng biển Chân Mây

Thừa Thiên Huế

8

Cảng biển Đà Nẵng

Đà Nẵng

9

Cảng biển Dung Quất

Quảng Ngãi

10

Cảng biển Quy Nhơn

Bình Định

11

Cảng biển Vân Phong

Khánh Hòa

12

Cảng biển Nha Trang

Khánh Hòa

13

Cảng biển Ba Ngòi

Khánh Hòa

14

Cảng biển TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

15

Cảng biển Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

16

Cảng biển Đồng Nai

Đồng Nai

17

Cảng biển Cần Thơ

Cần Thơ

II

Cảng biển loại II

 

1

Cảng biển Mũi Chùa

Quảng Ninh

2

Cảng biển Diêm Điền

Thái Bình

3

Cảng biển Nam Định

Nam Định

4

Cảng biển Lệ Môn

Thanh Hoá

5

Cảng biển Bến Thuỷ

Nghệ An

6

Cảng biển Xuân Hải

Hà Tĩnh

7

Cảng biển Quảng Bình

Quảng Bình

8

Cảng biển Cửa Việt

Quảng Trị

9

Cảng biển Thuận An

Thừa Thiên Huế

10

Cảng biển Quảng Nam

Quảng Nam

11

Cảng biển Sa Kỳ

Quảng Ngãi

12

Cảng biển Vũng Rô

Phú Yên

13

Cảng biển Cà Ná

Ninh Thuận

14

Cảng biển Phú Quý

Bình Thuận

15

Cảng biển Bình Dương

Bình Dương

16

Cảng biển Đồng Tháp

Đồng Tháp

17

Cảng biển Mỹ Thới

An Giang

18

Cảng biển Vĩnh Long

Vĩnh Long

19

Cảng biển Mỹ Tho

Tiền Giang

20

Cảng biển Năm Căn

Cà Mau

21

Cảng biển Hòn Chông

Kiên Giang

22

Cảng biển Bình Trị

Kiên Giang

23

Cảng biển Côn Đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu

III

Cảng biển loại III (Cảng dầu khí ngoài khơi)

1

Cảng biển mỏ Rồng Đôi

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Cảng biển mỏ Rạng Đông

Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Cảng biển mỏ Hồng Ngọc

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Cảng biển mỏ Lan Tây

Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Cảng biển mỏ Sư Tử Đen

Bà Rịa - Vũng Tàu

6

Cảng biển mỏ Đại Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

7

Cảng biển mỏ Chí Linh

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

Cảng biển mỏ Ba Vì

Bà Rịa - Vũng Tàu

9

Cảng biển mỏ Vietsopetro01

Bà Rịa - Vũng Tàu